U Privrednoj komori Brčko distrikta BiH održana informativna sesija u okviru tehničke asistencije GIZ-a za projekte energetske zajednice

      Dana 08.04.2024. godine u Privrednoj komori Brčko distrikta BiH održana je informativna sesija, a u okviru tehničke asistencije GIZ-a, koja uključuje razvoj kapaciteta i pripremu poslovnih planova, studija izvodljivosti i projektne dokumentacije (idejnog ili glavnog projekta) za projekte energetske zajednice koji su planirani za razvoj ili su u fazi razvoja.

     Privredna komora Brčko distrikta BiH je dio Projekata “Akcija zajednice za energetsku tranziciju (CAET) u Bosni i Hercegovini (BiH)“, koji je odobren od njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a implementira ga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO). CAET pomaže BiH u njenim naporima da energetsku tranziciju učini održivom i ispuni obaveze zemlje prema Ugovoru o energetskoj zajednici.

     Kako bi promovisao energetsku tranziciju na lokalnom nivou, CAET će biti fokusiran na podršku jedinicama lokalne samouprave (JLS) u razvoju projekata u okviru koncepta energetske zajednice (EZ): zajednice obnovljive energije (ZOE) i građanske energetske zajednice (GEZ). U skladu sa ovim planovima, CAET je objavio poziv za učešće na informativnim sesijama na kojima su predstavljeni elementi planirane tehničke asistencije GIZ-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *