REGISTAR POLJOPRIVREDNIH KOMPANIJA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH

„AB COMPANY“ D.O.O.

Adresa: Vukosavačka 82, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 535 995
Fax: +387 49 350 282
E-mail: vujicicaleksandar1@gmail.com
Kontakt osoba: Aleksandar Vujičić
Djelatnost: Poljoprivredna proizvodnja i trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom
hranom.

AGRO PEJIN D.O.O.

Adresa: Grbavica bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Mob: 065/645-750
Fax: 049/301-465
E-mail: agropejin@gmail.com; mladen.5@icloud.com
Osoba za kontakt: Mladen Pejin
Djelatnost: Poljoprivredna proizvodnja i transport, uzgoj žitarica

AGRIPET d.o.o.

Adresa: Vukosavačka br.4, 76100 Brčko distrikt BiH
Tel.: 049/355-012
Fax: 049/355-011
E-mail: agripet1@teol.net
Osoba za kontakt: Petar Đurić
Djelatnost: 47.73 apoteke

"AGRO ASAS" BRČKO DISTRIKT BIH, VL. KURTALIĆ ASMIR S.P.

Adresa: Maoča bb, 76208 Maoča
Telefon: +387 61 344 972

“AGRO – BIK” D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Mostarska 157, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 516 216
E-mail: agrobikdoo@gmail.com

''AGROBOST'' D.O.O. BRČKO

Adresa: Gredice bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 66 239 800

„AGRO – DŽOMBA“ BRČKO, VL. DŽOMBA BESIMA S.P.

Adresa: Kolonija br. 50, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 62 768 866
Djelatnost: 01.47 – Uzgoj peradi.

AGRO GROUP D.O.O.

Adresa: Ive Andrića 4, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 49 232 700
Fax: +387 49 218 883
E-mail: info@agrogroup.org

Web stranica: www.agrogorup.org
Djelatnost: Trgovina žitaricama i uljaricama na veliko i malo, trgovina mineralnim đubrivima,
skladištenja, proizvodnja i uzgoj žitarica, distribucija premiksa, koncentrata i gotove stočne
hrane.

"AGRO KARAMUJIĆ" D.O.O. BRČKO

Adresa: Bukvik bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 61 721 709
E-mail:karamujic1.doo@gmail.com
Djelatnost: 01.11 – Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja.

"AGRO LAKIĆ" BRČKO, VL. SPASOJE LAKIĆ S.P.

Adresa: Potočari bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 794 858

''AGROLAND'' D.O.O. BRČKO

Adresa: Desanke Maksimović 9, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 66 239 800

''AGRO ROSIĆ'' D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Brezovo Polje bb, Brezovo Polje
Telefon: +387 55 370 570
Mobitel: +387 65 903 567
Djelatnost: 01.42 – Uzgoj ostalih goveda i bivola.

"BIO AGRAR" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Vršani br.234, Brezovo Polje
Telefon: +387 66 948 856
Djelatnost: 01.42 – Uzgoj ostalih goveda i bivola.

BOSNAPLOD D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Semberska bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 49 580 920
Fax: +387 49 580 921
E-mail: office@bosnaplod.ba

amra.ekmekcic@bosnaplod.ba
Web stranica: www.bosnaplod.ba
Kontakt osoba: Amra Ekmekčić Nakić
Djelatnost: Proizvodnja, otkup i prerada koštunjičavog i jagodičastog voća.

BOŽIĆ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Dejtonska 105, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 516 216
E-mail: bozicdoo@gmail.com
Djelatnost: 46.21 – Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom
hranom.

“BOŽIĆ TRANSPORT I LOGISTIKA” D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Bulevar mira 16, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 49 490 144
E-mail: dionisljubnica@gmail.com
Djelatnost: 01.21 – Uzgoj grožđa.

D.O.O. “FAM FARMS” BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Brezovo Polje bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 66 218 168
Djelatnost: Peradarstvo.

CONICO D.O.O.

Adresa: Maoča 338, 76208 Maoča
Telefon: +387 61 142 271
Fax: +387 49 520 129
E-mail: conicodoo@gmail.com
Kontakt osoba: Kenad Kurtalić
Djelatnost: Export, import.

“DIONIS LJUBNIČA” D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Dejtonska 105, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 537 138
E-mail: btldoo@yahoo.com
Djelatnost: Transport i uzgoj goveda.

D.O.O. “FAZANERIJA” BRČKO

Adresa: Dubrave 47, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 63 341 766
Djelatnost: 01.47 – Uzgoj peradi.

D.O.O. “FRANKO DŽEP” BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Novo naselje bb, Brezovo Polje
Telefon: +387 65 589 502
Djelatnost: 01.46 – Uzgoj svinja.

D.O.O. "GOLD FARM" BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Ulice bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 66 804 423
Djelatnost: 01.11 – Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja.

D.O.O. ZA PROMET I USLUGE „DŽERIKOM“ BRČKO

Adresa: Muse Ćazima Ćatića br. 83, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 61 814 006
E-mail: jericom007@gmail.com
Djelatnost: Trgovina na veliko

“EN-PALADIN” BRČKO DISTRIKT BIH, VL. EMIN NIŠIĆ S.P.

Adresa: Brka bb, 76206 Brka
Telefon: +387 62 838 877
Djelatnost: Proizvodnja lubenica.

ERIK MIR D.O.O.

Adresa: Mostarska 157, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 516 216
E-mail: erik-mir@teol.net
Djelatnost: Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja.

“EURO-AGRAR” D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Meše Selimovića bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 548 300
E-mail: euroagrar@yahoo.com
Djelatnost: Prodaja svih vrsta djetelina i trava. Proizvodnja djetelinsko-travne smješe (DTS).

“FARMA GARIĆ” BRČKO DISTRIKT BIH, VL. STEVO GARIĆ S.P.

Adresa: Sandići bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 66 033 220

"FARMA IZO" BRČKO DISTRIKT BIH, VL. HUSIĆ IZUDIN S.P.

Adresa: Repino Brdo bb, 76209 Šatorovići
Telefon: +387 61 955 298

"FILBI" BRČKO DISTRIKT BIH, VL. FILIP BIJELONJIĆ S.P.

Adresa: Krepšić br. 66A, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 63 452 423

FRUIT PLANET D.O.O.

Adresa: Branka Ćopića 24, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 513 228
Kontakt osoba: Bojan Marković
Djelatnost: 10.39 – Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća.

"HAMZA" BRČKO, VL. AVDIĆ HAMZA S.P.

Adresa: Rašljani bb, Rašljani
Telefon: +387 60 303 4680

INSTITUT ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Bijeljinska 9, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 49 911 021 lokal 470
Mobitel: +387 61 391 177
E-mail: azelea.suljkanovic@irup-brcko.ba
info@irup-brcko.ba
Kontakt osoba: Azelea Suljkanović
Djelatnost: Posredovanje u proizvodnji, trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama,
tekstilnim proizvodima i poluproizvodima, ostale stručne tehničke i naučne djelatnosti. 
Aktivan rad na sirovinskoj bazi uljarica na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine za potrebe
Bimala. Princip kooperantske proizvodnje kao i kontakt i saradnja sa onima koji rade za
slobodno tržište.

JAKIĆ D.O.O.

Adresa: Seonjaci 133, 76205 Seonjaci
Telefon: +387 49 745 261
Mobitel: +387 63 803 857
E-mail: velibor.jakic@gmail.com
Kontakt osoba: Velibor Jakić
Djelatnost: Poljoprivreda, peradarstvo.

"JOKIĆ" SKAKAVA GORNJA, BRČKO, VL. SUZANA JOKIĆ S.P.

Adresa: Skakava Gornja bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 63 481 024

„LINIJA VOĆA“ D.O.O.

Adresa: Miroslava Krleže 6, 76100 Brčko distrikt BiH

Telefon: +387 49 500 449
Fax: +387 49 213 031
E-mail: linijavoca@hotmail.com
Kontakt osoba: Osman Mulahalilović, Ismar Mulahalilović
Firma „LINIJA VOĆA“ d.o.o. je osnovana 2001. godine.
Firma se bavi plantažnim uzgojem voća. Posjeduje zasade: jabuke od 58.000 sadnice, višnje od
14.000 sadnica i šljive od 17.200 sadnica. Također, firma ima i zasade jagode na površini od
14.700 m 2 plastenika.
Od opreme posjeduje: 7 komora hladnjača za voće ukupnog kapaciteta 1100 t (plusne i
minusne), šok komoru za brzo zamrzavanje višnje, jagode i maline. Firma posjeduje i sušnicu za
voće kapaciteta 5 t/24 sata, tako da se veći dio uroda šljive osuši.

MAOČANKA-COMMERCE D.O.O.

Adresa: Maoča bb, 76208 Maoča
Telefon: +387 49 520 780
Fax: +387 49 520 781
E-mail: info@maocanka.com
Web stranica: www.maocanka.com
Kontakt osoba: Novalija Tursunović
Djelatnost Trgovina, otkup, prerada ljekovitog i aromatičnog bilja, šumskih plodova i voća.

''MT TOV JUNADI'' D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Vitanovići Donji br.154, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 63 342 554
Djelatnost: 01.42 – Uzgoj ostalih goveda i bivola.

"NATURA" D.O.O. BRČKO

Adresa: Trnjaci bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 66 382 388

NAVITERRA D.O.O.

Adresa: Industrijska br.3, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 49 941 050
Fax: +387 49 213 044
E-mail: dusko.kupresanin@naviterra-group.com
sevlija.miscic@naviterra-group.com
Web stranica: www.naviterra-group.com
Kontakt osoba: Duško Kuprešanin, Sevlija Miščić
Djelatnost: 01.25 – Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća.

"PEČENI" BRČKO DISTRIKT BIH, VL. AMELA MEŠIĆ S.P.

Adresa: Maoča bb, 76208 Maoča
Telefon: +387 61 790 748
Djelatnost: 01.45 – Uzgoj ovaca i koza.

''POLET'' D.O.O.

Adresa: Popovo Polje bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 512 963

“POMI” D.O.O. BRČKO

Adresa: Miroslava Krleže br. 6, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 49 500 449
E-mail: linijavoca@hotmail.com
Djelatnost: 01.24 – Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća.

PP''ERGELA'' BRČKO DISTRIKT BIH, VL. LEJLIĆ NASKO S.P.

Adresa: Palanka bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 62 191 301

PZR ''SIMIĆ'' BRČKO, VL. SIMIĆ MILE S.P.

Adresa: Krbeti bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 532 461

“RAKIĆ” D.O.O. BRČKO

Adresa: Brezovo Polje (kraj glavnog puta) bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 512 410
E-mail: doorakic@yahoo.com

"SERPENTIN" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Brezovo Polje bb, Brezovo Polje
Telefon: +387 61 376 313
Djelatnost: 01.42 – Uzgoj ostalih goveda i bivola.

„SINES“ D.O.O.

Adresa: Gornji Rahić bb, 76207 Gornji Rahić
Telefon: +387 61 407 319
Fax: +387 49 521 065
E-mail: fazlic365@gmail.com
Kontakt osoba: Jasmin Fazlović

"SMB" BRČKO, VL. MILA ANTIĆ S.P.

Adresa: Brezik 210, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 878 676

"SOFF" D.O.O. BRČKO

Adresa: Šatorovići bb, 76209 Šatorovići
Telefon: +387 62 746 780
E-mail: soff.serif@gmail.com
Web stranica: www.soff.ba
Kontakt osoba: Avdić Šerif
Djelatnost: Proizvodnja, otkup i prodaja voća i povrća na veliko i malo.

"ZP AGRAR" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Vršani br.234, Brezovo Polje
Telefon: +387 66 948 856
Djelatnost: 01.42 – Uzgoj ostalih goveda i bivola.

Disclaimer: Ovaj registar je kreiran je uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) i Vlade SR Njemačke (BMZ). Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Privredne komore Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, i nužno ne odražava stanovišta EU ili BMZ-a