REGISTAR PREHRAMBENIH KOMPANIJA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH

AGRAGOLD D.O.O.

Adresa: Industrijska br.4, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 49 220 560
Fax: +387 49 220 950
E-mail: info.bih@agragold.com
bosko.mihajlovic@agragold.com
esma.osmic@agragold.com
Web stranica: www.agragold.com
Kontakt osoba: Edin Mahmutović –zamjenik direktora, Esma Osmić-referent u računovodstvu,
Boško Mihajlović
Djelatnost: 46.33 – Trgovina na veliko mlijekom, jajima, jestivim uljem i masnoćama.

BILJANA D.D.

Adresa: Maoča bb, 76208 Maoča
Telefon: +387 49 520 774
Fax: +387 49 520 775
E-mail: biljana.komercijala@gmail.com
Djelatnost: 10.83 – Prerada čaja i kafe.

BIMAL D.D.

Adresa firme: Bijeljinska 9, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 49 233 311
Fax: +387 49 220 585
E-mail: info@bimaldd.com
dragan.djukic@bimaldd.com
Web stranica: www.bimaldd.com
Kontakt osoba: Ilija Studen, Dragan Đukić
Djelatnost: Proizvodnja rafinisanih ulja i masti i proizvodnja sirovih ulja i masti.

„BLUE GOLD“ D.O.O.

Adresa: Maoča bb, 76208 Maoča
Telefon: +387 49 520 521
Fax: +387 49 520 363
E-mail: info@vodamaja.ba
Web stranica: www.vodamaja.ba
Kontakt osoba: Šuhreta Musić
Djelatnost: Punjenje prirodne izvorske vode.
Kompanija “BLUE GOLD” d.o.o. je smještena u ekološko čistoj sredini u podnožju planine
Majevice sa izvorom vode izuzetne kvalitete.Posjedujemo certifikate za standarde ISO,HACCP i
HALAL  kvalitete.

BOSNAPLOD D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH

Adresa: Semberska bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 49 580 920
Fax: +387 49 580 921
E-mail: office@bosnaplod.ba
amra.ekmekcic@bosnaplod.ba
Web stranica: www.bosnaplod.ba
Kontakt osoba: Amra Ekmekčić Nakić
Djelatnost: Proizvodnja, otkup i prerada koštunjičavog i jagodičastog voća.

BRIŽ D.O.O.

Adresa: Petra Kočića 9, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 49 213 905
Fax: +387 49 232 950
E-mail: briz@teol.net
predrag@brizbrcko.com
Web stranica: www.brizbrcko.com
Kontakt osoba: Predrag Ristić
Djelatnost: Proizvodnja i pakovanje začina, začinskih smjesa, zrnasto-praškastih i ostalih
proizvoda.

CONICO D.O.O.

Adresa: Maoča 338, 76208 Maoča
Telefon: +387 61 142 271
Fax: +387 49 520 129
E-mail: conicodoo@gmail.com
Kontakt osoba: Kenad Kurtalić
Djelatnost: Export, import.

DANIM D.O.O.

Adresa: Cerik 25, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 624 853
Kontakt osoba: Ljiljana Milanović
Djelatnost: 10.72 -Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja trajnih peciva i kolača.

FRUIT PLANET D.O.O.

Adresa: Branka Ćopića 24, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 513 228
Kontakt osoba: Bojan Marković
Djelatnost: 10.39 – Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća.

GOLMAN D.O.O.

Adresa: Gredice br.8, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 524 931
Kontakt osoba: Milo Vasić
Djelatnost: 10.11 – Prerada i konzerviranje mesa.

KO PEK S.P.

Adresa: Miroslava Krleže 6, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 49 500 449
Fax: +387 49 213 031
E-mail: linijavoca@hotmail.com
Kontakt osoba: Osman Mulahalilović, Ismar Mulahalilović
Firma „LINIJA VOĆA“ d.o.o. je osnovana 2001. godine.
Firma se bavi plantažnim uzgojem voća. Posjeduje zasade: jabuke od 58.000 sadnice, višnje od
14.000 sadnica i šljive od 17.200 sadnica. Također, firma ima i zasade jagode na površini od
14.700 m 2 plastenika.
Od opreme posjeduje: 7 komora hladnjača za voće ukupnog kapaciteta 1100 t (plusne i
minusne), šok komoru za brzo zamrzavanje višnje, jagode i maline. Firma posjeduje i sušnicu za
voće kapaciteta 5 t/24 sata, tako da se veći dio uroda šljive osuši.

MAOČANKA-COMMERCE D.O.O.

Adresa: Maoča bb, 76208 Maoča
Telefon: +387 49 520 780
Fax: +387 49 520 781
E-mail: info@maocanka.com
Web stranica: www.maocanka.com
Kontakt osoba: Novalija Tursunović
Djelatnost Trgovina, otkup, prerada ljekovitog i aromatičnog bilja, šumskih plodova i voća.

MEGAMARKET-KOMPANI D.O.O.

Adresa: Gorice bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon/fax: +387 49 301 604
E-mail: megamarketkompani@teol.net
trupls@yahoo.ca
Kontakt osoba: Saša Trupl
Djelatnost: 46.21- Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i hranom za životinje.

MINGOS-COFFEE D.O.O.

Adresa: Industrijska br.3, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 49 213 303
Fax: +387 49 216 089
E-mail: info@mingos.ba;
Web stranica: www.mingos.ba
Djelatnost: 10.83 – Proizvodnja, promet, trgovina i usluge.

„MLIN NEZIĆ“ D.O.O.

Adresa: Sarajevska bb, 76250 Gradačac
Telefon: +387 35 816 996
Fax: +387 35 820 011
E-mail: h.nezic@bih.net.ba
Web stranica: mlin-nezic.com.ba
Kontakt osoba: Dedo Nezić
Djelatnost: Industrija za proizvodnju brašna.

„MLIN VUJIČIĆI“ S.P.

Adresa: Vukosavačka 84, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon/Fax: +387 49 350 282
Mobitel: +387 535 995
E-mail: mlinvujicici@teol.net
vujicicaleksandar1@gmail.com
Kontakt osoba: Aleksandar Vujičić, Borislav Vujičić
Djelatnost: Proizvodnja mlinskih proizvoda
Dopunska djelatnost: Poljoprivredna proizvodnja
Kompanija je osnovana 1999. godine, a osnovna djelatnost je trgovina i prerada žitarica i
proizvodnja mlinskih proizvoda od pšenice. Pored osnovne bavimo se i dopunskom djelatnošću
iz oblasti poljoprivredne proizvodnje žitarica. Svoje poslovanje baziramo na domaćem tržištu
Bosne i Hercegovine. Sirovine za preradu nabavljamo od domaćih poljoprivrednih proizvođača i
uvozom iz zemalja u okruženju.

NAVITERRA D.O.O.

Adresa: Industrijska br.3, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 49 941 050
Fax: +387 49 213 044
E-mail: dusko.kupresanin@naviterra-group.com
sevlija.miscic@naviterra-group.com
Web stranica: www.naviterra-group.com
Kontakt osoba: Duško Kuprešanin, Sevlija Miščić
Djelatnost: 01.25 – Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća.

PEKARA GOLD S.P.

Adresa: Donja Skakava bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 63 416 352
Kontakt osoba: Mijo Kajkić
Djelatnost: 10.71- Proizvodnja hljeba, svježih peciva i kolača.

PEKARA MAGISTRALA S.P.

Adresa: Banjalučka 70, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 49 512 083
Kontakt osoba: Kajdomčaj Djemajlj
Djelatnost: 10.71- Proizvodnja hljeba, svježih peciva i kolača.

PRONTO D.O.O.

Adresa: Prof.M. ef. Sinanagića 6, 76120 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 61 151 323
E-mail: pronto@teol.net
Web stranica: www.zicaffe.ba
Kontakt osoba: Mirza Abadžić
Djelatnsot: 47.11 – Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, pretežno hranom,
pićima i duhanskim proizvodima.
Firma „Pronto“ d.o.o. je tržišni lider u distribuciji espreso kafe na području sjevero-istočne
Bosne, sa ciljem širenja svog poslovanja na cijeli teritoriji BiH.

RAMSTEK S.P.

Adresa: Jusufa Čampare, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 994 208
Kontakt osoba: Ljubomir Kovač
Djelatnost: 10.13 – proizvodnja proizvoda od mesa i peradi.

SEAFOOD CO D.O.O.

Adresa: Dejtonska 127, 76120 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 61 151 051
E-mail: seafood@teol.net
Kontakt osoba: Kurtić Mubera
Djelatnost: Trgovina morskom hranom.

„SINES“ D.O.O.

Adresa: Gornji Rahić bb, 76207 Gornji Rahić
Telefon: +387 61 407 319
Fax: +387 49 521 065
E-mail: fazlic365@gmail.com
Kontakt osoba: Jasmin Fazlović

STUDEN-AGRANA D.O.O.

Adresa: Industrijska Zona 4, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 49 518 010
+387 49 518 021
Fax: +387 49 518 030
E-mail: info@studen-agrana.com
sanela.hadzajlic@bimaldd.com
Kontakt osoba: Boris Studen, Sanela Hadžajlić
Djelatnost: Proizvodnja šećera.

TIM STAR S.P.

Adresa: Vasifa A. Zejčirević 5, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 61 889 686
Kontakt osoba: Hukičević Nedžad
Djelatnost: 10.13 – proizvodnja proizvoda od mesa i peradi.

UDRUŽENJE PČELARA „MATICA“ BRČKO

Adresa: Cvijetina Dakića bb, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: +387 65 648 042
Kontakt osoba: Nikola Kerezović
Djelatnost: 94.99 – Djelatnost ostalih članskih organizacija.

VOĆAR D.O.O.

Adresa: Gornji Rahić bb, 76207 Gornji Rahić
Telefon: +387 49 512 415
Fax: +387 49 513 261
E-mail: esed@vocar.ba
Web stranica: www.vocar.ba
Kontakt osoba: Esed Musić
Djelatnost: Proizvodnja konditorskih proizvoda.

Disclaimer: Ovaj registar je kreiran je uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) i Vlade SR Njemačke (BMZ). Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Privredne komore Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, i nužno ne odražava stanovišta EU ili BMZ-a