O EU4BusinessRecovery projektu

Projekat EU4BusinessRecovery ima za cilj smanjenje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 na poljoprivredna i turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u metalnom i drvnom sektoru, i sektoru tekstila, odjeće i obuće , te na preduzetnike i poljoprivrednike. Projekat osigurava kontinuitet poslovanja preduzeća, te osnivanje inovativnih start-upa, kako bi se sačuvala postojeća i osigurala nova radna mjesta i na taj način smanjile negativne socijalne posljedice poput nezaposlenosti, siromaštva ili migracije.

Uz finansijsku podršku Evropske Unije (13 miliona eura) i Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (700 hiljada eura) projekat zajednički provode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Međunarodna organizacija rada (ILO) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat se implementira u periodu od 2021. do 2023. godine u Bosni i Hercegovini i komplementaran je projektu EU4Business koji je donio niz rezultata, a trenutno je još  u implemetaciji.

Generalni cilj projekta je osigurati opstanak mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u važnim privrednim sektorima Bosne i Hercegovine kako bi se smanjili negativni učinci izazvani pandemijom Covid-19. Projekat daje važan ekonomski i socijalni doprinos u područjima higijene i zaštite na radu, sigurnosti radnih mjesta, inovacijama proizvoda i digitalizaciji.

EU4BusinessRecovery pruža tehničku i finansijsku podršku, te je ukupno dostupno 10 miliona eura podrške za MMSP, poljoprivrednike i preduzetnike, pri čemu je poseban fokus na podršci osnivanja novih preduzeća od strane nezaposlenih, žena i osoba koje pripadaju ranjivim grupama. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

Implementiraju:

This website has been financially supported by the European Union and the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Republic of Germany (BMZ). The content of this website is the sole responsibility of the Chamber of Commerce of Brčko District of BiH and does not necessarily reflect the views of the European Union or the BMZ.