POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE (JLS) ZA PRIJAVU PROJEKTNIH IDEJA ENERGETSKIH ZAJEDNICA (EZ)

Projekat “Akcija zajednice za energetsku tranziciju (CAET) u Bosni i Hercegovini (BiH)“ je odobren od njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a implementira ga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO). CAET pomaže BiH u njenim naporima da energetsku tranziciju učini održivom i ispuni obaveze zemlje prema Ugovoru o energetskoj zajednici.

Kako bi promovisao energetsku tranziciju na lokalnom nivou, CAET će biti fokusiran na podršku jedinicama lokalne samouprave (JLS) u razvoju projekata u okviru koncepta energetske zajednice (EZ): zajednice obnovljive energije (ZOE) i građanske energetske zajednice (GEZ). U skladu sa ovim planovima, CAET objavljuje poziv JLSj za prijavu projektnih ideja energetskih zajednica.

Tehnička asistencija GIZ-a će uključivati razvoj kapaciteta i pripremu poslovnih planova, studija izvodljivosti i projektne dokumentacije (idejnog ili glavnog projekta) za projekte energetske zajednice koji su planirani za razvoj ili su u fazi razvoja. Poziv je otvoren za JLS.

ZOE je pravno lice osnovano sa ciljem da koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije prvenstveno za zadovoljavanje energetskih potreba svojih članova. Istovremeno, članovi ZOE mogu biti fizička i pravna lica, javna preduzeća i ustanove, uključujući JLS. Malo i srednje preduzeće može biti član ZOE, pod uslovom da proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora nije njegova osnovna djelatnost.

GEZ je pravno lice osnovano s ciljem korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne i toplotne energije za zadovoljavanje energetskih potreba svojih članova, za pružanje energetskih usluga ili usluga punjenja električnih vozila ili pružanje drugih energetskih usluga svojim članovima. Članovi GEZ-a mogu biti fizička lica, JLS ili mala preduzeća.

Nakon predaje aplikacija, odabrane jedinice lokalne samouprave će biti kontaktirane i pozvane da razgovaraju o sadržaju svojih projektnih ideja. Intervju će rezultirati odabirom osam (8) projektnih ideja energetskih zajednica za koje će GIZ pružiti tehničku asistenciju u razvoju kapaciteta i pripremi poslovnih planova, studija izvodljivosti i projektne dokumentacije (idejna ili glavna projektna dokumentacija). Poslovni planovi, studije izvodljivosti i projektna dokumentacija poslužiće nosiocima projektne ideje za definisanje pravac razvoja i implementacije ideje.

Osnovni kriteriji za odabir JLS, koji će dobiti tehničku asistenciju su naredni:

(1) JLS provide ili finaliziraju proces pripreme Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP),

(2) Idejni koncept projekta EZ: (a) doprinosi korištenju obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne i toplotne energije radi zadovoljavanja energetskih potreba članova energetske zajednice, (b) osigurava pogodnosti za članove energetske zajednice i lokalnu zajednicu.

Svoju(e) projektnu(e) ideju(e) možete dostaviti na naredne e-mail adrese:

Rok za dostavljanje projektnih ideja je 31.05.2024, sa naznakom „Prijava projektne ideje EZ“. Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati: Minela Isaković, minela.isakovic@giz.de, 061 485 546.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *