O EU4BusinessRecovery projektu

Projekat EU4BusinessRecovery ima za cilj smanjenje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 na poljoprivredna i turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u metalnom i drvnom sektoru, i sektoru tekstila, odjeće i obuće , te na preduzetnike i poljoprivrednike. Projekat osigurava kontinuitet poslovanja preduzeća, te osnivanje inovativnih start-upa, kako bi se sačuvala postojeća i osigurala nova radna mjesta i na taj način smanjile negativne socijalne posljedice poput nezaposlenosti, siromaštva ili migracije.

Uz finansijsku podršku Evropske Unije (13 miliona eura) i Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (700 hiljada eura) projekat zajednički provode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Međunarodna organizacija rada (ILO) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat se implementira u periodu od 2021. do 2023. godine u Bosni i Hercegovini i komplementaran je projektu EU4Business koji je donio niz rezultata, a trenutno je još  u implemetaciji.

Generalni cilj projekta je osigurati opstanak mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u važnim privrednim sektorima Bosne i Hercegovine kako bi se smanjili negativni učinci izazvani pandemijom Covid-19. Projekat daje važan ekonomski i socijalni doprinos u područjima higijene i zaštite na radu, sigurnosti radnih mjesta, inovacijama proizvoda i digitalizaciji.

EU4BusinessRecovery pruža tehničku i finansijsku podršku, te je ukupno dostupno 10 miliona eura podrške za MMSP, poljoprivrednike i preduzetnike, pri čemu je poseban fokus na podršci osnivanja novih preduzeća od strane nezaposlenih, žena i osoba koje pripadaju ranjivim grupama. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

Implementiraju:

Ova web stranica je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ). Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Privredne komore Brčko distrikta BiH i nužno ne odražava stanovišta Evropske unije ili BMZ-a.