Predavanja iz oblasti korištenja podsticaja u privredi Brčko distrikta BiH.

U sklopu projekta “HelpDesk for business entities”, finansiranog od straneEvropske unije i Vlade SR Njemačke u okviru projekta EU4Business Recovery, Privredna komora Brčko distrikta BiH organizuje drugo od ukupno tri predavanja iz oblasti korištenja podsticaja u privredi Brčko distrikta BiH na temu samozapošljavanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Predavanja su prvenstveno namijenjena preduzećima i samostalim preduzetnicima, ali učešće mogu uzeti i sva ostala zainteresovana lica.

Učešće na predavanjima je besplatno za sve zainteresovane, a prijave se mogu dostaviti na email: pkomora.bd@gmail.com ili putem telefona: 049/216-116

Drugo predavanje će se održati 26.07.2022. godine u prostorijama Omladinskog centra sa početkom u 13:00 i trajaće do 15:00h. 

Projekat EU4Business Recovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini  da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati preduzetnice, mlade i druge ranjive grupe u osnivanju vlastitih biznisa i u prevazilaženju negativnih posljedica pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4Business Recovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.