Održano predavanje na temu “ekonomski potencijali i podsticaji u privredi Brčko distrikta BiH” i konferencija “Refleksija stanja u Ukrajini na privredu Brčko distrikta”

U sklopu projekta “HelpDesk for business entities”, finansiranog od straneEvropske unije i Vlade SR Njemačke u okviru projekta EU4Business Recovery, Privredna komora Brčko distrikta BiH je organizovala prvo od tri predavanja iz oblasti korištenja podsticaja u privredi Brčko distrikta BiH po nazivom ekonomski potencijali i podsticaji u privredi Brčko distrikta BiH”.

Po završetku predavanja koje su prezentovali Amra Abadžić i Azrudin Preljević ispred Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH, uslijedila je konferencija “Refleksija stanja u Ukrajini na privredu Brčko distrikta BiH.

Predsjedavajuća Privredene komore Brčko distrikta Sanela Hadžajlić kaže da je cilj konferencije da se na jednom mejstu okupe članovi poslovne zajednice i predstavnici institucija Distrikta kojih se direktno ili indirektno tiče ili mogu da utiču na ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica nastale krizom u Ukrajini.

Jedan od učesnika na konferenciji i lokalni privrednik Aleksandar Vujičić ocjenjuje da kriza u Ukrajini utiče na brčansku privredu i kaže da ona za rezultat ima veliku nesigurnost kada su investicije u pitanju, te da se do sirovina i proizvoda iz Ukrajine jako teško dolazi, a cijene se stalno mijenjaju. Kao preporuku dodao je da se treba više oslanjati na domaću proizvodnju i međusobno povezivanje prerađivača sa samim proizvođačima.