Privredna komora Brčko distrikta BiH održala je drugo predavanje iz oblasti korištenja podsticaja u privredi Brčko distrikta na temu “programi samozapošljavanja u privredi Brčko distrikta BiH “

U sklopu projekta “HelpDesk for business entities”, finansiranog od strane Evropske unije i Vlade SR Njemačke u okviru projekta EU4Business Recovery, Privredna komora Brčko distrikta BiH je organizovala drugo od tri predavanja iz oblasti korištenja podsticaja u privredi Brčko distrikta BiH pod nazivom “programi samozapošljavanja u privredi Brčko distrikta BiH”. Predavači su bili Amra Abadžić i Azrudin Preljević, ispred Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH.

Predsjednica Privredne komore Brčko distrikta, Sanela Hadžajlić, istakla je da su članice komore upoznate danas sa programima samozapošljavanja i podsticaja koje Vlada Brčko distrikta nudi kroz svoje programe, a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i da sve aktivnosti imaju za cilj povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća sa područja Brčko distrikta”

Sledeće predavanje sa temom socijalnog preduzetništva će se održati u septembru 2022. godine takođe u prostorijama Omladinsog centra.