Pravilnik O načinu i postupku procjene rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini (NACRT)

Na osnovu člana 11. stav (5) i člana 73. stav (1) tačka b) Zakona o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj 20/13), člana 10. stav (1) tačka e) i člana 16. Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, brojevi: 19/07, 2/08, 43/08, 9/13 i 48/16), šefica Inspektorata Brčko distrikta Bosne i Hercegovine predlaže

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROCJENE RIZIKA NA RADNOM MJESTU I U RADNOJ SREDINI

Član 1.
(Predmet)
Ovim pravilnikom propisuje se način, postupak i sadržaj akta o procjeni rizika od nastanka povreda na radu, profesionalne bolesti ili bolesti u vezi sa radom na radnom mjestu i u radnoj sredini, kao i način i mjere za njihovo otklanjanje.
Član 2.
(Cilj)
Procjena rizika i mjere koje poslodavac utvrdi obezbjeđuju se u skladu sa Zakonom o sigurnosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj 20/13), radi otklanjanja opasnosti i štetnosti na radnom mjestu i u radnoj sredini, odnosno radi otklanjanja ili smanjenja rizika.
Član 3.
(Identifikacija štetnosti i procjene rizika)
Poslodavac je dužan da angažuje ovlaštenu zdravstvenu ustanovu i obezbjedi njeno učešće u identifikaciji štetnosti i procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini i utvrđivanju načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika prilikom sastavljanja akta o procjeni rizika.