Javno privatno partnerstvo

Privredna komora Brčko distrikta BiH u saradnji sa Kancelarijom koordinatora za reformu javne uprave u sklopu implementacije projekta „Javno privatno partnerstvo“ realizira jednodnevnu obuku za predstavnike privatnog sektora na temu „Javno privatno partnerstvo“ koja će se održati 24.10.2017. godine u hotelu „Jelena“ u Brčkom.
Obuka će obuhvatiti sljedeće teme:
–          Javno privatno partnerstvo u praksi,
–          Proces provođenja projekta javno-privatnog partnerstva iz perspektive privatnog sektora,
–          Priprema ponuda privatnog sektora u projektima javno-privatnog partnerstva,
–          Ugovaranje i monitoring.
Predavači na obuci su : Dr. Veljko Trivun, Dr. Azra Zaimović i Dr. Vedad Silajdžić.
Za pohađanje navedene obuke poželjno bi bilo da se prijave predstavnici privatnog sektora koji su, na neki način, već uključeni u aktivnosti iz pomenute oblasti, ali i svi oni koji smatraju da će kroz navedenu obuku steći nova znanja koja će im koristiti u daljem obavljanju poslova i zadataka.
Svi učesnici će dobiti trening materijale, koji između ostalog uključuju i tri namjenski priređene publikacije odnosno Trening vodič za javno-privatno partnerstvo, Metodologija za JPP i Metodologija za procjenu vrijednosti za novac u projektima javno-privatnog partnerstva kao i sve ostale prateće materijale. Više informacija možete pronaći na web stranici: www.jpp.ba.
Učešće na obuci je besplatno za sve kandidate koje dostave popunjen prijavni obrazac (prilog) na e-mail: pkomora.bd@gmail.com ili putem fax-a na broj 049/216-116.
Krajnji rok za dostavljanje prijave je ponedeljak, 23.10.2017. godine do 12:00 sati.
Za sve dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate broj telefona 033/554-731 (kontakt osobe ispred projekta  Lejla Mehmedović i Dženana Mešić).