Poziv kompanijama iz automobilske industrije za učešće na sajmu IZB2022, Wolfsburg, SR Njemačka

U suradnji sa WOLFSBURG AG, Privredna/Gospodarska komora FBiH obezbjedila je predstavljanje 4 – 6 bosanskohercegovačkih kompanija, na zajedničkom štandu, ukupne površine 49 m2.   

08.07.2022