Javni poziv za Program podrške malim i srednjim preduzećima pri apliciranju za pristup EU Fondovima

Javni poziv za program podrške malim i srednjim preduzećima pri apliciranju za pristup fondovima Evropske unije predviđa učešće 60 MMSP sa zapadnog Balkana, od kojih je 10 za kompanije iz Bosne i Hercegovine. Možete se prijaviti putem sledećeg LINKA.

Platforma će služiti kao klјučna kontakt tačka, help desk i centar znanja za potencijalne učesnike, te će se takođe koristiti za procjenu spremnosti MMSP za učešće u ovom programu i obuku o svim aspektima učešća.

Izvor: https://www.komorabih.ba/javni-poziv-za-program-podrske-malim-i-srednjim-preduzecima-pri-apliciranju-za-pristup-eu-fondovima/

Više informacija o proceduri prijave i testu za procenu spremnosti kompanije možete naći na onlajn platformi.