Javni poziv malim i srednjim preduzećima (MSP) u svrhu bespovratne finansijske podrške u provedbi mjera energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije

Svrha provedbe ovog Javnog Poziva je pružanje podrške za najmanje 18 MSP kroz iskorištavanje potencijala energijske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, za 10 MSP za provođenje detaljnih enegijskih audita i 3 MSP za uvođenje sistema upravljanja energijom. Prihvatljivi podnositelji prijava za podršku mogu biti MSP koja su registrovana najmanje dvije godine prije objave Javnog poziva, a koja imaju do 250 uposlenika.

Prijave se mogu podnijeti od 12.08.2022. godine do 17:00 sati

Izvor: Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenja za evropske integracije