Privredna komora Brčko distrikta BiH će organizovati seriju treninga iz oblasti korištenja digitalnih alata u savremenom poslovanju.

Preduzeća sa područja Brčko distrikta BiH u jako malom obimu učestvuju u korištenju fondova međunarodnih organizacija. Kako bi se poboljšala znanja i vještine mikro, malih i srednjih preduzeća sa područja Brčko distrikta BiH za učešće u javnim pozivima međunarodnih organizacija i na taj način dobila finansijska podrška u jačanju njihovih biznisa, cilj je organizovati seriju treninga za privredne subjekte.

U sklopu projekta “HelpDesk for business entities”, finansiranog od strane Evropske unije i Vlade SR Njemačke u okviru projekta EU4Business Recovery, Privredna komora Brčko distrikta BiH će organizovati seriju treninga iz oblasti korištenja digitalnih alata u savremenom poslovanju.

Treninzi će se održati u online formatu u 6 termina i to:

  1. 14.04. E-trgovina,
  2. 21.04. E-marketing,
  3. 28.04. Web aplikacije u savremenom poslovanju
  4. 05.05. Društvene mreže u savremenom poslovanju
  5. 19.05. Moderne tehnologije u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji i 
  6. 26.05. Online kolaboracioni alati

Učešće u treninzima je besplatno za sve zainteresovane, a prijave se mogu dostaviti na email: pkomora.bd@gmail.com ili putem telefona: 049/216-116. 

Treninzi su prvenstveno namijenjeni preduzećima i samostalim preduzetnicima, ali učešće mogu uzeti i sva ostala zainteresovana lica.

Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini  da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati preduzetnice, mlade i druge ranjive grupe u osnivanju vlastitih biznisa i u prevazilaženju negativnih posljedica pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba