Poslovne vijesti

15. Septembar 2021

Bimal prvi u proizvodnji prehrambenih proizvoda
Na svečanosti dodjele nagrada u okviru projekta „100 najvećih u BiH“ fabrika
jestivog ulja BIMAL nalazi se na prvom mjestu rang liste djelatnosti
„Proizvodnja prehrambenih proizvoda“. Na osnovu pokazatelja iz finansijskog
izvještaja za prošlu godinu, brčanska kompanija je još jednom lider u ovoj kategoriji.
Više informacija >