Održan pripremni sastanak na temu 1. Biznis forum Brčko distrikta BiH 2017

Dana 19.09.2017. godine u 14:00 h u prostorijma Privredne komore Brčko distrikta BiH je održan pripremni sastanak na temu 1. Biznis forum Brčko distrikta BiH 2017, kojem su prisustvovali:

 1. Damir Bulčević, glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH i direktor 1. Biznis foruma Brčko distrikta BiH 2017,
 2. Niko Babić, Adria – Petrol d.o.o. Brčko, predsjednik Privredne komore Brčko distrikta BiH,
 3. Nefair Pobrić, PO-NE d.o.o. Brčko, potpredsjednik Privredne komore Brčko distrikta BiH,
 4. Jelenko Ilić, Jelen d.o.o. Brčko, potpredsjednik Privredne komore Brčko distrikta BiH,
 5. Milan Mitrović, LJUR-M s.p. Brčko,
 6. Milo Zarić, Vez d.o.o. Brčko,
 7. Sanel Karavelić, Obala II d.o.o. Brčko,
 8. Ševal Suljkanović, Bimal d.d. Brčko, Uduženje poslodavaca Brčko distrikta BiH,
 9. Sanela Hadžajlić, Studen-Agrana d.o.o. Brčko,
 10. Jovo Ilić, Bimal d.d. Brčko,
 11. Ismar Mulahalilović, Linija voća d.o.o. Brčko,
 12. Samir Avdičević, Bioremix d.o.o. Brčko,
 13. Samir Glinac, Glinac d.o.o Brčko.

     Glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH i direktor 1. Biznis foruma Brčko distrikta BiH 2017 Damir Bulčević je predstavio plan i program 1. Biznis foruma Brčko distrikta BiH 2017, teme i panele koji će biti održani u okviru istog, te aktivnosti oko organizacije 1. Biznis foruma Brčko distrikta BiH 2017. Ispred Organizacionog odbora 1. Biznis foruma Brčko distrikta BiH 2017 na pitanja prisutnih predstavnika privrednih subjekata odgovore su dali Ševal Suljkanović i direktor Damir Bulčević.
     Zaključak sa pripremnog sastanka je da će sve nove informcije oko organizacije 1. Biznis foruma Brčko distrikta BiH 2017 biti dostavljene Privrednoj komori Brčko distrikta BiH, koja će ih dostaviti svojim članovima i drugim privrednim subjektima.