ODRŽAN 25. MEĐUNARODNI SAJAM GOSPODARSTVA – Mostar  2024.

Dvadeset peti međunarodni sajam gospodarstva- Mostar 2024.  održan je u periodu od 16.-20.04.2024. godine, na kojem  se predstavilo oko 800 izlagača iz 30 zemalja. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je bila Republika Hrvatska. Ceremoniji otvorenja Mostarskog sajma prisustvovali su visoki izaslanici iz  zemalja regije.

Preduzeća iz Brčko distrikta BIH i ove godine su imala priliku predstaviti svoje proizvode i usluge na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva – Mostar 2024.  u organizaciji Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH, a u saradnji sa Privrednom komorom Brčko distrikta BIH.

U sklopu projekta Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH  „Predstavljanje brčanske privrede na sajmovima – 2024“  na površini od 124 m2 u Hali 1 i 2 sajma predstavila su se  preduzeća iz Brčko distrikta BIH: “Dionis Ljubniča” d.o.o. , “TAS-komerc” d.o.o., “Misija” d.o.o.,  “Agel Pack” d.o.o., “Rattan Sedia“ d.o.o., “GO-DA“ s.p. i  na zajedničkom štandu su predstavljeni; Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BIH, Privredna komora Brčko distrikta BIH,  “Bimal“ d.d. , JP “Luka Brčko“ , d.o.o. “Studen-Agrana” Rafinerija šećera d.o.o., “Mingos Coffee” d.o.o., te Kancelarija koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH, koja je na štandu promovisala privredne potencijale Brčko distrikta BiH u skladu s implementacijom Strategije razvoja Brčko distrikta BiH 2021–2027. godina.

Preduzeća koja su izlagala na ovogodišnjem sajmu ostvarila su brojne poslovne dogovore i kontakte sa  kupcima i poslovnim partnerima, te upoznala i  uputila kupce na svoja prodajna mjesta širom Bosne i Hercegovine.

Miroslav Gavrić, koordinator Vlade Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH, učestvovao je 19.04.2024. godine na konferenciji „Poduzetnička infrastruktura u funkciji lokalnog razvoja” koju je organizovao Poduzetnički centar Link iz Mostara, a u okviru Panela „Uloga poduzetničke infrastrukture u procesu pristupa EU – prilike i izazovi u BiH”. 

Tokom sajma, održano je nekoliko konferencija, foruma, stručnih skupova, radionica i okruglih stolova, od kojih izdvajamo Treći mostarski ekonomski forum, u organizaciji Privredne komore FBiH i Hrvatske gospodarske komore na kojem je dominantna tema bila EUperspektiva BiH.

Na sajmu se govorilo o ulaganjima u BiH, potpisan je sporazum o suradnji s FIPA-om, o korištenju europskih fondova, prekograničnoj suradnji, gastronomiji, zapošljavanju mladih, digitalizaciji, turizmu, intelektualnom vlasništvu, IT sektoru… 

Dodijeljene su i nagrade najboljim vinima, kao i priznanja za najuspješniji nastup na 25. međunarodnom sajmu gospodarstva.