Javni uvid i javna rasprava o nacrtu Regulacionog plana ”Ficibajer” i Urbanističkog projekta ”Ciglane”

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove obavještava javnost, o provođenju javnog uvida u nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana Brčko distrikta BiH 2007.-2017. godina, nacrt Regulacionog plana ”Ficibajer” i nacrt Urbanističkog projekta ”Ciglane”.

Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove provodi javni uvid u nacrte prostorno-planske dokumentacije i to:

Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana Brčko distrikta BiH 2007.-2017. godina,
Nacrt Regulacionog plana ”Ficibajer” u Brčko distriktu BiH i
Nacrt Urbanističkog projekta ” Ciglane ” u Brčko distriktu BiH.

Nacrti planova se izlažu na javni uvid od 18.11.2022. godine do 19.12.2022. godine, u holu Doma kulture Brčko od 8:30 do 14:30 sati, svakim radnim danom.
Javna rasprava o nacrtu Regulacionog plana ”Ficibajer” u Brčko distriktu BiH, će se održati 5.12.2022. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 10:00 sati.
Javna rasprava o nacrtu Urbanističkog projekta ” Ciglane ” u Brčko distriktu BiH, će se održati 5.12.2022. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 13:00 sati.
Javna rasprava o nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana Brčko distrikta BiH 2007.-2017. godina, će se održati 7.12.2022. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 10:00 sati;
Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u predložene nacrte planova, izjasniti se o nacrtima planova i dati pismene primjedbe, a za sve dodatne informacije mogu se obratiti Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko pravne – poslove na telefon: 049/240-695 , svakim radnim danom od 7:30 do 15.30 sati ili putem elektronske pošte na e-adrese:
aida.aksamic@bdcentral.net
aleksandra.popovic@bdcentral.net.

Dokumentaciju vezanu za predmetni javni uvid možete pregledati u elektronskom obliku u nastavku.

NAPOMENA:
U slučaju eventualnih razlika u sadržaju između elektronske (PDF) i fizičke (papirne) verzije istog dokumenta, pravovaljan je sadržaj fizičke (papirne) verzije dokumenta.
Za lakše otvaranje i pregledanje grafičkog priloga preporučamo vam da ga prvo snimite na vaš računar.

Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana Brčko distrikta BiH 2007.-2017. godina.

Tekstualni prilozi:
1. Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana Brčko distrikta BiH 2007.-2017. godina – Tekst

Grafički prilozi – namjena i ograničenja:
1. Pregledna karta
2. Islamovac
3. Maoča
4. Vujčići
5. Gornji Rahić – Lukavac
6. Brka – Ulović
7. Donji Vukšić – Ulice
8. Marković Polje
9. Krepšić
10. Boće – Boderište
11. Potočari
12. Slijepčevići
13. Popovo Polje
14. Mostovi

Nacrt Regulacionog plana ”Ficibajer” u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:
1. Nacrt Regulacionog plana ”Ficibajer” u Brčko distriktu BiH – Tekst

Grafički prilozi:
1. Izvod iz plana višeg reda
2. Postojeće stanje
3. Vlasnička struktura
4. Plan namjene površina
5. Plan prostorne organizacije
6. Plan parcelacije
7. Plan građevinskih i regulacionih linija
8. Plan zelenih površina
9. Plan saobraćaja
10. Plan komunalne infrastrukture
11. Elektroenergetska infrastruktura
12. Telekomunikaciona infrastruktura

Nacrt Urbanističkog projekta ” Ciglane ” u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:
1. Nacrt Urbanističkog projekta ” Ciglane ” u Brčko distriktu BiH – Tekst

Grafički prilozi:
1. Izvod iz UP
2. Izvod iz RP ”Mujkići II”
3. Postojeće stanje
4. Presjeci postojećeg stanja
5. Karta intervencija
6. Inženjersko – geološka podloga
7. Plan namjene površina
8. Model prostorne organizacije
9. Osnove objekata – Zona I
9.1. Presjeci fasade – Zona I
10. Osnove objekata – Zona II
10.1. Presjeci fasade – Zona II
11. Osnove objekata – Zona III
11.1. Presjeci fasade – Zona III
12. Osnove objekata – Zona IV
12.1. Presjeci fasade – Zona IV
13. Peta fasada
14. Plan parcelacije
15. Plan građevinskih i regulacionih linija
16. Plan zelenih površina
17. Plan saobraćaja
18. Plan komunalne infrastrukture
18.1. Podužni profil fekalnih kolektora
18.2. Podužni profil oborinskih kolektora
19. Elektroenergetska infrastruktura
20. Presjeci – planirano stanje
21. 3D prikazi
22. 3D prikazi

(nula49.com)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *