HELPDESK

HelpDesk predstavlja dio naše web stranice koji sadrži ažurne i korisne informacije za mikro, mala i srednja preduzeća, u cilju podrške privrednicima ka prilagođavanju novim režimima poslovanja. 
 
HelpDesk, pored osnovne komponente, sadrži još tri: finansijsku, savjetodavnu i informativnu.

Finansijska podrška

Informacije o raspoloživim sredstvima različitih domaćih i međunarodnih donatora, vladinim podsticajnim šemama, razvojnim bankama...

Savjetodavna podrška

Savjetodavna podrška ima za cilj pravazilaženje određenih barijera za mikro, mala i srednja preduzeća. Lokalna i regionalna Covid ograničenja

Poslovne vijesti

Pratite poslovne vijesti iz naše zemlje, regiona, Evrope i svijeta

Ovaj HelpDesk je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ). Sadržaj ovog HelpDeska je isključiva odgovornost Privredne komore Brčko distrikta BiH i nužno ne odražava stanovišta Evropske unije ili BMZ-a.