Početna
Vijesti
Radionica“ Prevencija i zaštita od poplava u malim i srednjim preduzećima u BiH“

Radionica“ Prevencija i zaštita od poplava u malim i srednjim preduzećima u BiH“

MALA I SREDNJA PREDUZEĆA IMAJU PRILIKU POBOLJŠATI ODGOVOR NA POPLAVE
Radionica“ Prevencija i zaštita od poplava u malim i srednjim preduzećima u BiH“

Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH - EU ProLocal u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom Brčko distrikta BiH organizuje radionicu na temu “Prevencija i zaštita od poplava u malim i srednjim preduzećima u BiH“. Radionica će se održati 11. oktobra 2018. godine u prostorijama Privredne/Gospodarske komore Brčko Distrikta BiH sa početkom u 11:00 sati.
Ova radionica je dio aktivnosti koje se, u okviru EU ProLocal programa, sprovode u cilju održanja pozitivnog trenda ekonomskog oporavka u BiH od posljedica poplava iz 2014 godine. Naime, katastrofalne poplave koje su u maju 2014. godine pogodile cijeli region, izazvale su značajne štete u sektoru malih i srednjih preduzeća u BiH. Ukupna direktna i indirektna šteta koju je pretrpio privatni sektor u BiH procjenjuje se na preko 1.5 milijardi KM. Posljedice poplava iz 2014. godine pokazale da sistem odbrane od poplava zahtjeva unaprijeđenja kako bi se u budućnosti smanjio rizik za ukupan ekonomski razvoj zemlje.
U cilju poboljšanja spremnosti malih i srednjih preduzeća da adekvatno reaguju u slučaju novih poplava, EU ProLocal če u narednom periodu pomagati malim i srednjim preduzećima u izradi i ndividualnih akcionih planova za prevenciju i zaštitu od poplava. Oko 150 bosansko-hercegovačkih preduzeća će pojedinačno, na osnovu analize stanja i uslova u svakom, definisati mjere prevencije te procedure koje se trebaju provesti tokom i nakon poplava. U okviru navedene radionice biće prezentovana metodologija izrade akcionih planova za prevenciju i zaštitu od poplava, kao i način prijave preduzeća zainteresovanih za ostvarivanje podrške u njihovoj pripremi.
EU ProLocal finansira Evropska unija sa 9 miliona eura i Vlada Njemačke sa 4 miliona eura, a sprovodi GIZ. U okviru EU ProLocala implementiraju se aktivnosti za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća iz 4 najdinamičnija ekonomska sektora u BiH.
Sva preduzeća zainteresovana za učešće u ovoj radionici, mogu svoje prisustvo potvrditi do 9. oktobra 2018. godine na telefon 049/216-116 ili e-mail: pkomora.bd@gmail.com.

Komentar

Važne vijesti

V 01
Biznis forum Brčko 2017.

Dana 19.09.2017. godine u 14:00 h u prostorijma Privredne komore Brčko ...

Vijest
Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora PKBD

Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora Privredne

Vijest
Sajam u Bjelovaru

Učešće brčanskih privrednika na sajmu u Bjelovaru ...

Informacije

  • Pozivamo Vas da pristupite članstvu Privredne komore Brčko distrikta i pridružite se velikom broju preduzeća koja su to već učinila. PKBD BiH

  • Nadamo se da ćete naći svoj interes i mjesto za djelovanje u okviru organa i stručnih tijela Privredne Komore. Ukoliko želite više infomacija o Privrednoj komori, obratite nam se. PKBD BiH

  • Pozivamo Vas da pristupite članstvu Privredne komore Brčko distrikta i pridružite se velikom broju preduzeća koja su to već učinila. PKBD BiH