Početna
Vijesti
Održana 11. Redovna sjednica Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH

Održana 11. Redovna sjednica Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH

     Održana je 11. Redovna sjednica Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH, dana 26.09.2017. godine u 14:00 h, u prostorijama Privredne komore Brčko distrikta BiH na kojoj su donesene sljedeće odluke i zaključci:

Donesene su sljedeće odluke:

1. Odluka o prijem u radni odnos na dva mjeseca, po ugovoru o djelu zaposlenika koji će raditi na organizaciji 16. Međunarodnog sajma privrede „Brčko 2017“ za Željka Novakovića,
2. Odluka o prijem u radni odnos na dva mjeseca, po ugovoru o djelu zaposlenika koji će raditi na organizaciji 16. Međunarodnog sajma privrede „Brčko 2017“ za Zlatana Lukića,
3. Odluka o prijem u radni odnos na dva mjeseca, po ugovoru o djelu zaposlenika koji će raditi na organizaciji 16. Međunarodnog sajma privrede „Brčko 2017“ i zaključenju sporazuma za Vidu Tešić,
4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izradu nove web stranice Privredne komore Brčko distrikta BiH,
5. Odluka o prodajnim cijenama prostora za izdavanje izlagačima na 16. Međunarodnom sajmu privrede „Brčko 2017“.

Doneseni su sljedeći zaključci:

1. Da se gore navedeni prijedlozi izmjene i dopune Odluke o načinu izdavanja potvrda o članstvu u Privrednoj komori Brčko distrikta BiH usvajaju, te da se za 12. Redovnu sjednicu Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH dostavi i forma Potvrde o članstvu u Privrednoj komori Brčko distrikta BiH.
2. Da se daje saglasnost predsjedniku Privredne komore Brčko distrikta BiH za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Privredne komore Brčko distrikta BiH i Projekta „Javno privatno partnerstvo“.
3. Da se organizuje zajednički sastanak Upravnih odbora i predsjednika i potpredsjednika Privredne komore Brčko distrikta BiH i Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BiH.
4. Da se revidiraju svi zaključci Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH, realizovani i nerealizovani, te da Stručna služba Privredne komore Brčko distrikta BiH pripremi pregled istih za sljedeću redovnu sjednicu Upravnog odbora Brčko distrikta BiH.
5. Da se dosadašnji rad Komisije za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za opremanje sajamskog prostora (izradu štandova) 16. Međunarodnog sajma privrede „Brčko 2017“ stavlja van snage, te da se prikupe ponude za zakup mjesta održavanja 16. Međunarodnog sajma privrede „Brčko 2017“ dopunjene sa stavkom za opremanje sajamskog prostora (izradu štandova) 16. Međunarodnog sajma privrede „Brčko 2017“.
6. Da Željko Novaković i Zlatan Lukić donesu na uvid diplome o stečenoj VSS Komisiji za prikupljanje prijava i odabir najboljih kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme tri zaposlenika koji će raditi na organizaciji 16. Međunarodnog sajma privrede „Brčko 2017“, te da se provjeri vjerodostojnost diploma o stečenoj VSS prije potpisivanja Ugovora o djelu sa Željkom Novakovićem i Zlatanom Lukićem.
7. Da Privredna komora Brčko distrikta BiH učestvuje na 24. Generalnom BH sajmu „ZEPS 2017“ i 14. Međunarodnom sajmu metala „ZEPS International 2017“ u okviru zajedničkog štanda komorskih sistema BiH.
8. Da Privredna komora Brčko distrikta BiH usljed organizacije 16. Međunarodnog sajma privrede „Brčko 2017“ nije u mogućnosti poslati učesnika za 22. forum komora ERUSRS-a (Ekonomske regije u slivu rijeke Save), koji će biti održan 6. oktobra 2017. godine u prostorijama Opštine Stara Pazova.

Komentar

Važne vijesti

V 01
Biznis forum Brčko 2017.

Dana 19.09.2017. godine u 14:00 h u prostorijma Privredne komore Brčko ...

Vijest
Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora PKBD

Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora Privredne

Vijest
Sajam u Bjelovaru

Učešće brčanskih privrednika na sajmu u Bjelovaru ...

Informacije

  • Pozivamo Vas da pristupite članstvu Privredne komore Brčko distrikta i pridružite se velikom broju preduzeća koja su to već učinila. PKBD BiH

  • Nadamo se da ćete naći svoj interes i mjesto za djelovanje u okviru organa i stručnih tijela Privredne Komore. Ukoliko želite više infomacija o Privrednoj komori, obratite nam se. PKBD BiH

  • Pozivamo Vas da pristupite članstvu Privredne komore Brčko distrikta i pridružite se velikom broju preduzeća koja su to već učinila. PKBD BiH