Ambasador Rumunije u BiH Anton Pacuretu posjetio Privrednu komoru Brčko distrikta

Fokus sastanka saradnja privrednih komora  

Ambasador Rumunije u BiH Anton Pacuretu posjetio je Privrednu komoru Brčko distrikta gdje je održao sastanak sa rukovodstvom Komore. Sa ambasadorom Pacuretu sastali su se predsjednik Privredne komore Sanela Hadžajlić, predsjednik Upravnog odbora Aleksandar Vujičić i predsjednik Nadzornog odbora Damir Pančić.

Pacuretu je naglasio da je veoma značajna bilateralna saradnja i direktan kontakt Privredne komore Brčko distrikta BiH sa Privrednom komorom Rumunije. Ambasador je upoznat sa radom brčanske komore i poručio je da nema prepreke u saradnji Privredne komore Brčko distrikta BiH i Rumunije.

U razgovoru sa predstavnicima lokalne Privredne komore amabasador  je objasnio da u Rumuniji postoji Privredna komora Rumunije sa sjedištem u Bukureštu koja je povezana sa ostalim komorama, sa oko 40 njih,  koje su raspoređene  po distriktima u Rumuniji. Na sastancima koje je ambasador održao sa Privrednim komorama Republike Srpske i Federacije BiH vezano za grane privrede koje bi bile u zajedničkom interesu komora navedene su: transport, avijacija, poljoprivreda, vinarstvo i turizam.

Kao polaznu tačku saradnje, predsjednica Privredne komore Brčkog predložila je da se napravi lista kompanija koje su zainteresovane za saradnju, posebno za B2B tip saradnje i da su poljoprivreda, proizvodnja sirovih materijala, ulja, šećera, turizam, metalska i drvna industrija i proizvodnja namještaja glavni segment privrede u Brčko distriktu BiH. Ambasador je izjavio da će listu sa profilima kompanija iz Brčko distrikta BiH koje su zainteresovane za saradnju, preko atašea za trgovinu sa sjedištem u Beogradu, distribuirati u sve privredne komore u Rumuniji sa ciljem dijeljenja poslovnih informacija.

Ambasador Rumunije je izjavio i da je impresioniran Lukom u Brčko distriktu BiH, kranom i pristupnom prugom koji su fazi rekonstrukcije i da bi bila šteta da se potencijal geografskog položaja Brčkog ne iskoristi. Ujedno, istakao je važnost plasiranja konkretnih bilateralnih projekata. U razgovoru je zaključeno da će trenutna kriza dostići svoj vrhunac u narednom periodu, te da će izvori energije biti značajna poteškoća u razvoju privrede. Na kraju sastanka, sa porukom „Let's do busniess“ ambasador je rekao de je Rumunija ogromno tržište koje treba da se iskoristi.