Početna
Vijesti
Održana 17. Redovna sjednica Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH

Održana 17. Redovna sjednica Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH

     Održana je 17. Redovna sjednica Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH, dana 20.03.2018. godine u 14:00 h, u prostorijama Privredne komore Brčko distrikta BiH, na kojoj su doneseni sljedeća odluka i zaključci:
Odluka:
1. Odluka o rotaciji funkcije predsjednika i dva potpredsjednika Upravnog obora Privredne komore Brčko distrikta BiH za mandatni period 2016. - 2018. godine.   
Zaključci: 
1. Da se usvajaju sljedeće smjernice za izmjenu i dopunu Zakona o Privrednoj komori Brčko distrikta BiH:
1. Članstvo u Privrednoj komori Brčko distrikta BiH definisati kao obavezno.
Obrazloženje:
Odrediti i definisati prava i obaveze po osnovu obaveznog članstva, kao i njihovu implementaciju, uključujući kontrolu naplate članarine.
2. U članu 15 stav (1) mijenja se tačka 2.7. tako što se briše tekst „naplaćuje članarinu“, a dodaje tekst „donosi Odluku o Sistematizaciji radnih mjesta“.
3. Definisati ovlaštenja i dužnosti generalnog sekretara u pogledu: 1. trajanja mandata, 2. imenovanja i razrješenja, 3. zastupanja Komore.
4. Definisati rad predsjednika Komore u smislu da se ovlaštenja generalnog sekretara i predsjednika ne preklapaju.
5. Definisati nadležnost Skupštine u pogledu formiranja Suda časti.
6. U članu 18 stav (1) briše se tekst : „Kvorum za izbor nadzornog odbora čine tri petine svih članova Komore. Članovi nadzornog odbora imaju priznat integritet i stručnjaci su u oblasti ekonomije i prava.“,
2. Da Stručna služba Privredne komore Brčko distrikta BiH uputi dopis gradonečalniku Brčko distrikta BiH, šefu Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH i predsjedniku Skupštine Brčko distrikta BiH sa usvojenim smjernicama iz gore navedenog zaključka 1. i molbom za zajednički sastanak sa sa predstavnicima Privredne komore Brčko distrikta BiH, koju će predstavljati predsjednik Jelenko Ilić i članovi Komisije za izradu smjernica za izmjenu i dopunu Zakona o Privrednoj komori Brčko distrikta BiH Dragan Đukić, Ermin Džindić, Ismar Mulahalilović,Velibor Jakić. Konstatuje da su zaključci jednoglasno usvojeni (7 glasova za, nema protiv, nema suzdržanih).
3. Da Stručna služba Privredne komore Brčko distrikta BiH odgovori zainteresovanim izlagačima na 1. Međunarodnom sajmu automobila „Brčko-auto 2018“ da zbog kratkog roka Privredna komora Brčko distrikta BiH ne može realizovati organizaciju planiranog sajma automobila od 24. do 27.05.2018. godine, ali da planiramo organizovati isti u 2019. godini i da zainteresovani izlagači planiraju učešće na 17. Međunarodnom sajmu privrede „Brčko 2018“, koji će se održati od 11.-14.10.2018. godine u organizaciji Privredne komore Brčko distrikta BiH.
4. Da se daje podrška za formiranje Sekcije za poljoprivredu Privredne komore Brčko distrikta BiH, te da se za koordinatore imenuju Velibor Jakić i Ismar Mulahalilović.
5. Da Privredna komora Brčko distrikta BiH imenuje predsjednika Privredne komore Brčko distrikta BiH ili lice koje on ovlasti u radnu grupu u interesu saradnje malih i srednjih preduzeća u skladu sa Protokolom Ministarstva za nacionalnu ekonomiju Mađarske i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o saradnji malih i srednjih preduzeća, te da Privredna komora Brčko distrikta BiH dostavlja Odluku o imenovanju i rotaciji predsjednika Privredne komore Brčko distrikta BiH Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Da Stručna služba Privredne komore Brčko distrikta BiH dobije dodatne informacije o gore navedenoj saradnji.

Komentar

Važne vijesti

V 01
Biznis forum Brčko 2017.

Dana 19.09.2017. godine u 14:00 h u prostorijma Privredne komore Brčko ...

Vijest
Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora PKBD

Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora Privredne

Vijest
Sajam u Bjelovaru

Učešće brčanskih privrednika na sajmu u Bjelovaru ...

Informacije

  • Pozivamo Vas da pristupite članstvu Privredne komore Brčko distrikta i pridružite se velikom broju preduzeća koja su to već učinila. PKBD BiH

  • Nadamo se da ćete naći svoj interes i mjesto za djelovanje u okviru organa i stručnih tijela Privredne Komore. Ukoliko želite više infomacija o Privrednoj komori, obratite nam se. PKBD BiH

  • Pozivamo Vas da pristupite članstvu Privredne komore Brčko distrikta i pridružite se velikom broju preduzeća koja su to već učinila. PKBD BiH