Početna
Vijesti
Izvještaji sa sastanaka

Izvještaj sa sastanka na temu: ,,Marketing plan Brčko distrikta BiH sa fokusom na poslovne zone”

U okviru EU ProLocal - zajedničkog programa Evropske Unije i njemačke Vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju kojeg implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH organizovan je sastanak na temu: ,,Marketing plan Brčko distrikta BiH sa fokusom na poslovne zone”, koji je održan dana 27.12.2017. godine (srijeda) sa početkom u 09:00 h u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH.
Ispred Privredne komore Brčko distrikta BiH sastanku je prisustvovala rukovodilac opštih, pravnih poslova, izdavanja javnih dokumenata i koordinator Privredne komore Brčko distrikta BiH Nevenka Jevrić. U toku sastanka su prezentovane i diskutovane sljedeće teme Analiza poslovnog okruženja, SWOT Analiza – privlačenje investicija u poslovne zone, PEST Analiza - privlačenje investicija u poslovne zone.
Zaključak sastanka je da je ,,Marketing plan Brčko distrikta BiH sa fokusom na poslovne zone” dopunjen i izmijenjen na osnovu diskusije prisutnih, da će na osnovu dodatnih informacija biti dopunjen i izmijenjen, te takav dostaljen na komantar.

Komentar

Važne vijesti

V 01
Biznis forum Brčko 2017.

Dana 19.09.2017. godine u 14:00 h u prostorijma Privredne komore Brčko ...

Vijest
Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora PKBD

Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora Privredne

Vijest
Sajam u Bjelovaru

Učešće brčanskih privrednika na sajmu u Bjelovaru ...

Informacije

  • Pozivamo Vas da pristupite članstvu Privredne komore Brčko distrikta i pridružite se velikom broju preduzeća koja su to već učinila. PKBD BiH

  • Nadamo se da ćete naći svoj interes i mjesto za djelovanje u okviru organa i stručnih tijela Privredne Komore. Ukoliko želite više infomacija o Privrednoj komori, obratite nam se. PKBD BiH

  • Pozivamo Vas da pristupite članstvu Privredne komore Brčko distrikta i pridružite se velikom broju preduzeća koja su to već učinila. PKBD BiH