Početna
Vijesti
Održana 8. Vanredna sjednica Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH

Održana 8. Vanredna sjednica Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH

Održana je 8. Vanredna sjednica Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH, dana 24.11.2017. godine u 14:30 h, na kojoj su doneseni sljedeći zaključci:

1. Da se usvaja Finansijski izvještaj 16. Međunarodnog sajma privrede „Brčko 2017“.
2. Da Upravni odbor Privredne komore Brčko distrikta BiH daje saglasnost predsjedniku i potpredsjednicima da stupe u kontakt sa upravom Tropic d.o.o. Banja Luka, dobiju informaciju o pravnom statusu i tržišnoj vrijednosti poslovno-prodajno-skladišnog prostora u Ulici Petra Kočića bb u Brčko distriktu BiH, te ponudi za kupovinu i ponudi za zakup istog u toku cijele 2018. godine za organizaciju više sajamskih manifestacija u toku naredne godine. O svime navedenim informacijama će obavijestiti Upravi odbor, a zatim ići prema Vladi Brčko distrikta BiH sa konkretnim prijedlogom.
3. Da Stručna služba Privredne komore Brčko distrikta BiH provjeri termine održavanja sajmova u zemlji i regionu, te da prijedlog za pomijeranje termina Međunarodnog sajma privrede Brčko u prvoj polovini oktobra.
4. Da Program rada Privredne komore Brčko distrikta BiH uključi organizaciju više sajmova u toku godine, među kojima bi bio i sajam automobila u maju mjesecu.
5. Da Privredna komora Brčko distrikta BiH pripremi dopis Vladi Brčko distrikta BiH oko početka organizacije 17. Međunarodnog sajma privrede „Brčko 2018“, tj. kupovina ili iznajmljivanja prostora za potrebe održavanja istog.
6. Da u skladu sa Odlukom o sistematizaciji radnih mjesta Privredne komore Brčko distrikta BiH broj: 01-93-2/16 od dana 07.12.2016. g., Odlukom o smanjenju svih troškova i optimiziranju rada u skladu sa finansijskom situacijom Privredne komore Brčko distrikta BiH broj: 01-93-1/16 od dana 07.12.2016. g. i sklopljenim Sporazumom sa Vidom Tešić broj: 01-204/17 od dana 28.09.2017. godine Privredna komora Brčko distrikta BiH nema više obaveza prema imenovanoj.

Komentar

Važne vijesti

V 01
Biznis forum Brčko 2017.

Dana 19.09.2017. godine u 14:00 h u prostorijma Privredne komore Brčko ...

Vijest
Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora PKBD

Održana je 5. Vanredna sjednica Upravnog odbora Privredne

Vijest
Sajam u Bjelovaru

Učešće brčanskih privrednika na sajmu u Bjelovaru ...

Informacije

  • Pozivamo Vas da pristupite članstvu Privredne komore Brčko distrikta i pridružite se velikom broju preduzeća koja su to već učinila. PKBD BiH

  • Nadamo se da ćete naći svoj interes i mjesto za djelovanje u okviru organa i stručnih tijela Privredne Komore. Ukoliko želite više infomacija o Privrednoj komori, obratite nam se. PKBD BiH

  • Pozivamo Vas da pristupite članstvu Privredne komore Brčko distrikta i pridružite se velikom broju preduzeća koja su to već učinila. PKBD BiH